NOTÍCIES
Article publicat el 5 de Novembre al diari EL PUNT AVUI

Article El Punt Avui
Article El Punt Avui
Punliclat el 5 de Novembre de 2016


Reportatge publicat a la revista GIDONA del mes de Setembre


Per veure el reportatge faci clic a l'enllaç, el trobarà a la pàgina 40